CLER

Les guies CLER (Club de lectures recomanables) es basen en una acurada selecció de lectures per nens i adolescents, però també per als pares, mestres i educadors, feta per les bibliotecàries de les seccions infantils de les biblioteques de les comarques gironines.

Cada llibre seleccionat es classifica en una secció segons l’edat a qui va adreçat i el seu contingut. El seu objectiu es servir d’eina per al foment de la lectura.