Normativa i altres documents de treball

Pel bon funcionament de l’equipament, cal treballar unes normes per fomentar la bona convivència i l’ordre dins les diferents seccions de l’equipament. També s’ha treballat una carta de serveis al ciutadà que fa un ús del centre i una política de la col·lecció i d’espurg de documents per formar un fons de qualitat i pertinent a les necessitats dels usuaris.  

Documents de la biblioteca:

NORMATIVA

CARTA DE SERVEIS

POLÍTICA DE COL·LECCIÓ

MEMÒRIES